Baret Reflektörlü


BARET REFLEKTÖRLÜ

Reflektörlü Baret

  • Reflektörlü Baret

Kafa KoruyucularReflektörlü Baretler

Termoplastik HDPE, yüksek yo?unluklu polietilen malzeme Malzemesi sayesinde yüksek darbe emilimi Geni? aksesuar çe?idi Ayarlanablir içlik ve çene kay??? Terleme bant? Yüksek görünürlü?ü sa?layan reflektif ?erit.

EN 397:1995 
Avrupa’dan tedarik edilen Endüstriyel Güvenlik Baretlerinin, farklı yönlerinin Avrupa standartlar?na göre resmile?tirildi?i kurallard?r. 
3 farklı ?s? seviyesinde, farklı testler yap?lmalıd?r. -10°C’den +50°C’ye ve çevre ?s?s?na göre test edilirler. 
• 5 kg’lık bir a??rlı??n güvenlik baretinin üzerine 1 m yüksekten dü?mesi, 
• 5 kN bas?nçla güvenlik baretinin dü?mesi,
• 3 kg’lık ?akülün güvenlik baretinin üzerine dü?mesi, 
• Di?er testler, güvenlik baretinin elektrik dayan?klılı??n? test etmek için yap?lm??lard?r.

Endüstriyel Emniyet ?apkalar? (Baretler) Bu standart 50 y?llık bir standart olup baretin sadece tepe noktas?na yap?lan bir testtir. 49 joul darbe sadece baretin tepesindeki 50 mm radüslü "Tepe Noktas?" bölgesine yap?lır. Delme testi ise 1 metreden yap?lmaktad?r. Bu standartta yanal test yoktur.