Shelter Model -04 Darbe Emici ?apka Baret


SHELTER model -04 Darbe emici ?apka baret

SHL-04 Darbe emici ?apka baret

  • DARBE EM?C? ?APKA BARET SHL-04

Darbe Emici ?apka Baret - SHELTER 05 MODEL

Size : 52-60
Standart: CE EN 812 : 2012
Ambalaj: 50 Adet koli
Renk seçenekleri :
Beyaz, Gri, Siyah , Lacivert, Sak Mavi, Sar?, Turuncu, K?rm?z?, Pembe. Aç?k Mavi ve Ye?il

Özellikleri
Darbe emici ?apkalar, kontrol d??? f?rlayan cisimlerin darbe sebebiyle ortaya ç?kan enerjiyi absorbe etmek amac?yla kullan?lmaktad?r. Kaza ile kafa çarpma ve s?y?rmalara kar?? koruma sa?lar.
Darbe emici ?apkalar baret özellikleri ta??mamaktad?r.
Belli bir mesafeden f?rlayan ve dü?en cisimlerin sebep olaca?? darbelerde baret korumas? sa?lamaz.
Darbeye maruz kalınmas? ve hasar görmesi durumunda ürünün tekrar kullan?lmamas?, yeni ürün kullan?lmas? önerilir.
Ürünün daha verimli ve rahat kullan?labilmesi için kafa ölçüsüne göre ayar yap?lmalı ve kafaya tam oturtulmas? gerekir.

Kullan?m Alanlar?

G?da Sektörü
Bahçe ??leri
Otomotiv Sektörü
Hava Alan?
Beton Üretimi Tesisleri
Depo Amaçlı Tesisleri
Özel Güvenlik Gerektiren ?irketler
Bak?m ve Onar?m Çalı?malar?
Servis ve Yard?m Hizmetleri