Ayakkabilar


AYAKKABILAR

AYAKKABILAR

  • AYAKKABILAR

Yüksek nefes alabilirlik özelli?ine sahip yeni özel hava kanallı astar. Özel mikro hücre yap?s? sayesinde nemi ve ?s?y? absorbe ederek d??ar? atarken, özel dolgulu yap?s? sayesinde kullan?c?ya yüksek konfor sa?lamaktad?r.

Nefes alabilen su geçirmez membranlı, gözenekli Air Toe Composite burun koruyucu  Yeni teknoloji “Air Toe System” aya??n burun k?sm?n?n nefes almas?n? sa?layarak burun koruyucuda yeni bir devrim yaratm??t?r. Asimetrik gözenekleri ve su geçirmeyen, nefes alabilen membran yap?s?yla yo?un kullan?m sonras?nda bile aya??n kuru ve serin kalmas?n? sa?lamaktad?r. Kompozit malzeme kullan?lm??t?r. A??rlı?? 50 gr’d?r.